Otázky a odpovědi Poptávka Kontakt
Váhy.info Vše na co jste se chtěli zeptat před nákupem silniční mostové váhy
©webmaster PM 2015
Vážící most silniční mostové váhy GRAVEX concrete.

Otázky a odpovědi

Jaké jsou TYPY  VAH

Jaká je pro mou Firmu nejvhodnější váha

Potřebuji stavební povolení  pro stavbu mostové váhy?

Výhody a nevýhody silničních mostových vah 

Nejsem si jist zda moje váha váží správně

Zobrazovací jednotka  váhy „INDIKÁTOR“ 

Za jak dlouho bude váha postavena 

Údržba Silniční mostové váhy

Ověření  (cejchování) vah 

Jaké jsou TYPY  VAH 

Silniční  mostové váhy rozdělujeme zpravidla na ocelové a betonové dále na 

nájezdové(nad úrovní terénu), zapuštěné (v úrovni  terénu) nebo přejezdové 

nápravové váhy pro vážení jednotlivých náprav vozidel.

Jaká je pro mou Firmu nejvhodnější váha

Moje firma je: Kovošrot:  Pro malé  provozovny do obratu 50t/měsíčně 

doporučujeme váhy GRAVEX™ steel classic nebo GRAVEX™ steel SH  v délkách 

4m-8m-15t-30t,u kovošrotů s obratem 50t-200t/měsíčně doporučujeme váhy 

GRAVEX™ steel a GRAVEX™ concrete v délkách 8m/9m-30t-40t.U velkých 

provozoven nad 200t/měsíčně doporučujeme  váhy GRAVEX™ concrete o 

délkách 8m-18m- 30t/60t 

Kamenolom / Pískovna/Recyklační linky:  Pro kamenolomy a pískovny 

doporučujeme pouze prefabrikované betonové váhy typu GRAVEX™ concrete  

a GRAVEX™ concrete LS - délky 9m-18m-30t/60t  

Zemědělská Farma:  Zde můžeme nabídnout  celé spektrum našich výrobků 

dle četnosti vážení. Pro velmi vytížené provozy GRAVEX™ concrete až 

GRAVEX™ concrete LS a pro provozy kde se váží pouze o žních doporučujeme

váhy GRAVEX™ steel SH nebo GRAVEX™ economy. Všechny váhy v délkách 

min.14m-18m/50t/60t.    

Sběrný dvůr/Kompostárna:  Vhodnými váhami pro tento provoz jsou  

GRAVEX™ steel classic  a SH a nebo GRAVEX™ economy. Délka vah je 6m - 9m  

Sklad: Pro kontrolu materiálu ve skladech doporučujeme můstkové váhy 

GRAVEX™ ocelové konstrukce o váživostech 1,5t-10t rozměry bývají     105m 

x 2m až. 3mx4m váživost 1500kg - 10000kg.  

Výrobní firma:  Do výrobních  firem doporučujeme pro kontrolu odpadů a to 

zejména kovů váhy GRAVEX™ steel nebo concrete o délkách 8m-9m váživost 

30t/35t-vždy záleží jakými vozidly  je odpad vyvážen.

Potřebuji stavební povolení  pro stavbu mostové váhy?  

Stavební povolení  a  ohlášení stavby není nutné viz. Stavební  řád 

stavebního zákona.  

Kde umístit  váhu  –  rovina  ve svahu Silniční mostové váhy můžeme umístit 

jak na rovinu tak  i ve svahu.Musíme však u vah ,které jsou vybudovány ve 

svahu počítat s vyššími stavebními náklady.

Výhody a nevýhody silničních mostových vah 

Železobetonová konstrukce GRAVEX™ concrete - NÁJEZDOVÉ PROVEDENÍ

Výhody: Vysoká odolnost a životnost, rychlost montáže, bezproblémová 

údržba.  

Nevýhody:  Betonové váhy bývají vyšší a je potřeba  mít delší nájezdy+ 

svodidla.

Železobetonová konstrukce GRAVEX™ concrete - V ÚROVNI VOZOVKY

Výhody: Vysoká odolnost a životnost,stabilita,pohodlné a bezpečné vážení, 

rychlé vážení.

Nevýhody:  Vyšší stavební náklady

Ocelová konstrukce GRAVEX™ steel - NÁJEZDOVÉ PROVEDENÍ 

Výhody:  Nízká  nájezdová výška,mobilita,nízká cena. 

Nevýhody:   Horší údržba v zimních měsících. Ocelová konstrukce

GRAVEX™ steel - V ÚROVNI VOZOVKY

Výhody: Nízká cena samotné váhy, možnost výroby  rozměru mostu do 

původních základů.  

Nevýhody:  Nižší životnost a horší údržba 

Váha z místního betonu GRAVEX™  economy - NÁJEZDOVÉ PROVEDENÍ 

Výhody:  Velmi příznivá cena. 

Nevýhody:   Vhodná pro  kampaňovité vážení-např. pro zemědělce nebo

uhelné sklady 

Váha z místního betonu GRAVEX™ economy - V ÚROVNI VOZOVKY

Výhody:Velmi příznivá cena. 

Nevýhody:  Zhoršená zímní údržba a vyšší náklady na zhotovení základů 

Nejsem si jistý zda moje váha váží správně 

Pokud si nejsem jistý zda moje silniční váha pracuje  správně, mohu si ji 

jednoduše zkontrolovat  než zavolám servis. Zkoušku váhy můžeme provést:  

1/ (Nákladním automobilem) zastavím postupně na začatku, uprostřed a na 

konci váhy.

2/ VZV (vysokozdvižný vozík) zastavíme v jednotlivých sektorech v rozích 

váhy vždy co nejblíže k umístění tenzometryckých snímačů. Váha mi na 

displeji indikátoru musí na všech místech zobrazit stejný údaj v max. 

odchylce +/- 1 až 3  dílky váhy dle hmotnosti zatížení. Pokud  jsou rozdíly 

vyšší zkontrolujte zda nejsou pod váhou nečistoty, které by mohli být 

příčinnou nesprávného vážení. Po odstranění nečistot (zejména v zimě 

bývají váhy „přimrzlé“) zkoušku zopakujte, pokud jste problém neodstranili 

volejte SERVIS.( tel. +420 777 221 484)  

Zobrazovací jednotka  váhy „INDIKÁTOR“ 

1/Indikátor

Samotný indikátor je součástí každé váhy,jeho provedení je  u levných typů 

vah a u vah můstkových z ABS plastu u vah silničních bývají z Hliníku nebo 

Nerezu.Indikátor může být vybaven i napájecí baterií.  

2/ Indikátor s Tiskárnou

Výhody: V ytiskne datum,čas,brutto,netto,taru  název firmy a aktuální 

hmotnost na displeji  

Nevíhody:  Standardní indikátor nemá možnost např. vytisknout SPZ vozu 

nebo název materiálu  

3/ Indikátor + PC + Tiskárna

Výhody: Komplexní zpráva dat vč. aktuální evidence stavu  zásob a 

materiálu  

Nevýhody: nutností je zakoupení vážního SW Přenos dat mezi váhou a PC

WIFI - vhodné tam kde nelze natáhnout komunikační kabel                 

KABEL - 100% přenos dat

Za jak dlouho bude váha postavena 

Betonová a ocelová váha

Nájezdová - běžná montáž  silniční váhy trvá 1-3 dny bez stavebních prací v 

závislosti na délce váhy a vzdálenosti mezi váhou a vážnicí - stavební práce 

tzn. zhotovení základů a posléze nájezdů u nájezdových vah trvají naším 

technikům cca 7 dní. dle délky váhy(max.4 dny u jednomostových a  max.7 

dní u nájezdových)

V úrovni vozovky s prefabrikátem a bez prefabrikátu - použití 

prefabrikovaného  zapuštěného základu zkrátím výstavbu moderní silniční 

váhy GRAVEX concrete na 7-10 dní  dle délky váhy. Použitím 

prefabrikovaného základu mohu zhotovit váhu i v zimních měsících kdy 

nemohu betonovat.Tato unikátní  koncepce byla vyvinuta v severských zemí 

kde nejsou vhodné klimatické podmínky po celý rok. - váhy v úrovni vozovky

bez použití prefabrikovaného základu  jsou vhodné především do stávajících 

základů po starších vahách-zde trvá  montáž váhy cca 1-3 dny a úprava 

stávajících základů cca 5 dní. - Pokud budeme stavět  zapuštěný základ tzv. 

na zelené louce, trvají stavební práce cca 14-21 dní dle délky váhy a 

klimatických podmínek při stavbě.  

Údržba

Běžnou údržbu  si zákazník provádí sám tzn. úklid kolem váhy, odstraňuje 

nečistoty na váze,kontroluje  dorazy váhy.Odborný servis  kontroluje 

funkčnost a správnost  váhy .Naše společnost vlastní etalonové  závaží ke 

kontrole vah od 1mg do 60t, k tomu naše firma používá speciální měřící 

přístroje na měření parametrů snímačů sil a  multifunkční přístroj který 

simuluje snímače sil  a slouží k přesné identifikaci poruch „indikátorů“ 

vyhodnocovacích jednotek vah.  

Ověření  vah 

Prvotní ověření tzv. ES prohlášení shody provádí u silničních vah GX naše 

společnost VAHY PRO s.r.o. na základě CERTIFIKACE Českým Metrologickým 

Institutem-platnost je na 24 měsíců a platí kalendářně tzn. váha ověřena v 

kterémkoliv měsíci roku 2014 je platná až do  31.12.2016 Následné tzv. 

druhotné ověření  zajišťuje naše firma VAHY PRO s.r.o. ve spolupráci s 

Českým metrologickým institutem nebo se zahraničními subjekty v okolních 

státech(Německo,Rakousko,Polsko,Slovensko) platnost ověření v ČR je  též 

jako v předchozím případě kalendářně vždy následujících 24 měsíců po datu 

ověření.

Cena  za ověření se stanovuje  z těchto položek:  

1.Poplatek za ověření ČMI dle váživosti-ceny jsou na www.cmi.cz  

2.Zapůjčení etalonového závaží od subjektů,které vlastní kalibrované 

etalony navázané na státní etalon  

3.Doprava a manipulace se závažím  

4.Doprava,asistence a práce technika při ověření Před ověřením je důležité 

váhu  zkontrolovat odborným technikem  společnosti VAHY PRO s.r.o. zda 

váha nevykazuje závažné odchylky od ČSN EN 45501+AC pro ,které by 

nemohla být váha státními úředníky ověřena 

Gravex concrete

Vážní most je ploché  železobetonové konstrukce, která  zaručuje vysokou stabilitu a odolnost  proti  okolním povětrnostním  vlivům.   Přesné výsledky vážení  zajišťují analogové tenzometrické  nebo digitální snímače sil.  

Gravex stell clasic

Vážní most váhy je vyroben z  kvalitní oceli a je opatřen  antikorozním nátěrem. Vlastní  snímání hmotnosti je prováděno  přesnými a citlivými  tenzometrickými nebo digitálními  snímači sil, jejichž signál zpracovává  digitální vyhodnocovací jednotka.  Snímače sil jsou vyrobeny z  antikorozní oceli, jsou hermeticky  uzavřené a nevyžadují žádnou  údržbu. 

Gravex stell SH

Vážní most váhy je vyroben z  kvalitní oceli a je opatřen  antikorozním nátěrem. Vlastní  snímání hmotnosti je prováděno  přesnými a citlivými  tenzometrickými nebo digitálními  snímači sil, jejichž signál zpracovává  digitální vyhodnocovací jednotka.  Snímače sil jsou vyrobeny z  antikorozní oceli, jsou hermeticky  uzavřené a nevyžadují žádnou  údržbu. 

Gravex CP3000

Vážní most váhy je vyroben z  kvalitní oceli (rám váhy) a betonu  (armovaný odvažovací most), kdy se  most váhy odlévá přímo v místě, kde  bude probíhat vážení. Po vytvrdnutí  odvažovacích mostů se nainstalují  snímače sil a dobetonují se nájezdy  k váze. Touto technologií je docílena velmi nízká pořizovací cena. 

Základ Gravex concrete

Jako doplněk k váze lze objednat  prefabrikovaný stavebnicový základ  váhy, který se pokládá pouze na  zhutněné podloží a jednotlivé dílce  základu se svaří (viz. obrázek). Tím  odpadají veškeré stavební práce.  Toto provedení stavebního  prefabrikovaného základu a  prefabrikovaného vážícího mostu  dovoluje významně urychlit a přesně  naplánovat kompletní montáž váhy  bez ohledu na povětrnostní  podmínky.

Vážní indikátor hmotnosti

VT200 Hliníkový indikátor hmotnosti,  vyrobeny podle nejvyšších standardů  kvality. Uživatelsky přívětivý,  jednoduchý a rychlý v provozu, s  atraktivním designem v hliníkovém  těle. Indikátor má sofistikované  funkce hardwaru a softwaru. Model  představuje výkonné řešení pro  velké množství vážení.. 

Snímač sil

Snímače sil  zn.GRAVEX ™ typ GX-  LTS-13 jsou vyrobeny ze speciální  nerezové ocele, hermeticky  uzavřené s krytím IP68 (EN60529),  jsou schváleny dle OIML R60 TC8355  v třídě přesnosti C3 a C4 (3000 a  4000 ověřitelných dílků) pro váhy s  neautomatickou činností dle ČSN EN  45501+AC. 

Průmyslové váhy

Průmyslové můstkové váhy GRAVEX     jsou určeny pro přesné obchodní i  průmyslové  vážení. Konstrukce vah je  vyráběna z kvalitní oceli s povrchovou  úpravou, nebo z nerezu pro  potravinářské a chemické provozy.  Váhy jsou vybaveny přesnými  tenzometrickými nebo digitálními  snímači sil, jejichž signál je  zpracováván digitální vyhodnocovací  jednotkou. Vyhodnocovací jednotka  váhy umožňuje připojení k PC, tiskárně,  nebo může pomocí proudových výstupů  ovládat jiné systémy (dávkování,  počítání kusů apod.). Váhy jsou  schváleny pro obchodní účely dle ČSN  EN 45 501+AC. 
Otázky a odpovědi